4ware research

“test4ware Sanayi 4.0 sürecinde firmaların mevcut durumlarını gözlemleme şansı sunmaktadır. Dört farklı yetkinlik alanında (Hardware, Software, Netware ve Wetware) ölçümleme yapan test, her alan için ayrı ve tüm alanları kapsayan sıfır ile bir arasında ( 0 – 1 ) skor değerler çıkartmaktadır.”